Działalność

Korzystając z umiejętności i doświadczenia zawodowego członków Stowarzyszenia organizujemy obozy poligonowe, spadochronowe, nurkowe czy survivalowe. Prowadzimy szkolenia z zakresu taktyki, medycyny pola walki, łączności, nawigacji, wspinaczki, samoobrony czy technik interwencji.

Prowadzimy również cykl szkoleniowy „Sobota na Strzelnicy”.
Cykl ten ma na celu wprowadzenie niedoświadczonych Członków
i Sympatyków w arkana strzelectwa, dla których została stworzona grupa początkująca, natomiast dla Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia, którzy umieją obchodzić się w sposób bezpieczny
z bronią oraz mają opanowane podstawy strzelectwa powstała grupa średnio-zaawansowana.  W czasie zajęć instruktorzy z Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia dzielą się swoją wiedzą  w zakresie obsługi broni
i strzelectwa, natomiast instruktorzy na co dzień służący w różnych jednostkach Wojska Polskiego szkolą z zakresu BLOS oraz postaw strzeleckich.