Zarząd

Informacje o zarządzie

Prezes Zarządu Głównego
dr Piotr Goruk- Górski

Wiceprezes Zarządu Głównego
Agnieszka Marciniak

Sekretarz Zarządu Głównego
Bartłomiej Trzciński

Wiceprezes Zarządu Głównego
kpr. rez. Tomasz Dąbrowski

Skarbnik Zarządu Głównego
Edward Bogucki

Członek Zarządu Głównego
Karolina Szczepanik

Członek Zarządu Głównego
Jakub Huzior

Członek Zarządu Głównego
kpr. rez. Paulina Wiśniewska