Cele I Zadania

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

  • Krzewienie świadomości narodowej i kulturowej poprzez spotkania i dyskusje.

  • Szkolenia i udział w zakresie ceremoniałów oraz musztry.

  • Szkolenie z zakresu szeroko pojętej wojskowości i obronności Państwa, kadetów klas mundurowych w szczególności klas wojskowych.

  • Szkolenia ze specjalistami różnych jednostek wojskowych, od powietrznych po wodne.

  • Poznawanie najnowocześniejszych technik, od taktyki pola walki po poznawanie najnowocześniejszej broni.