Uroczystość upamiętniająca Bohaterów Bitwy pod Olszynką Grochowską 2022

Uroczystość, upamiętniająca Bohaterów Bitwy pod Olszynką Grochowską. Cześć i Chwała Bohaterom powstania listopadowego !
Ponad 40 tysięcy wojsk powstańczych, dowodzonych przez gen. dyw. Józefa Chłopickiego w bitwie prowadzonej na przedpolach Warszawy 25 lutego 1831 r. powstrzymało marsz 60 – tysięcznego korpusu wojsk rosyjskich dowodzonych przez gen. Iwana Dybicza. To krwawe starcie, w którym poległo ponad 7 tysięcy polskich żołnierzy, przeszło do historii polskiego oręża jako jedna z najkrwawszych, ale i najchlubniejszych kart polskiego oręża.