Kurs kierowania ruchem

Dnia 24 września, pięciu członków stowarzyszenia ukończyło kurs kierowania ruchem. Zdobyte uprawnienia będą przydatne podczas wyjazdów szkoleniowych, uroczystości i inicjatyw, w których bierzemy udział.
Kurs w całości został sfinansowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze.