12 sierpnia 2021 r, w Centralnej Bibliotece Wojskowej

12 sierpnia 2021 r. na zaproszenie dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jana Tarczyńskiego, delegacja naszego stowarzyszenia na czele z Prezesem Zarządu Głównego dr Piotrem Gorukiem-Górskim, wzięła udział w uroczystym otwarciu wernisażu wystawy prezentującej węgierską pomoc udzieloną Polsce podczas wojny 1920 roku.
Zapoznaliśmy się z materiałami archiwalnymi zaprezentowanymi na wystawie, ukazującymi zakres pomocy narodu węgierskiego dla toczącej samotny bój z bolszewikami, młodej, odrodzonej Rzeczypospolitej.
Dziękujemy kierownictwu Centralnej Biblioteki Wojskowej za możliwość uczestnictwa w tej ciekawej ekspozycji.
Więcej informacji na stronie
Centralnej Biblioteki Wojskowej