Znów Musztra — 22 czerwiec

Kolejny weekend nie próżnowaliśmy, w piątek tak jak tydzień temu, drużyny szlifowały zagadnienia z musztry indywidualnej oraz zespołowej

Poruszanymi zagadnieniami były:

  • – wykonywania zwrotów w miejscu,
  • – nauka kroku defiladowego
  • – wstępowania i występowania z szyku
  • – oddawania honorów
  • – poruszania się pododdziałem w kolumnie dwójkowej i czwórkowej
W sobotę wybraliśmy się na kolejny marsz

Relacja z marszu pojawi się już nie długo