Łączymy siły w walce z COVID-19

Łączymy siły w walce z COVID-19. Członkowie naszego Stowarzyszenia włączyli się w walkę z epidemią. Poza działaniami Stowarzyszenia, również w zakresie swojej pracy walczą. Oto historia jednego z naszych członków:

„Pracuje w szpitalu dziecięcym z namiocie Pre-Triage , każda osoba która wchodzi do szpitala przychodzi do mnie. Następnie przeprowadzamy wywiad epidemiologiczny oraz badania podstawowe po tym wysyłam pacjenta na izbę jako bez objawów i z negatywnym wywiadem albo odpalam procedurę COVID-19”

Chapeau bas!

Razem możemy więcej! 💪

Jeżeli chcesz się włączyć w nasze działania zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej

Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ