Drużyna Rozpoznania – Trening Strzelecki

W piątek Drużyna Rozpoznania podczas treningu strzeleckiego szlifowała zagadnienia:

• – budowy, danych taktyczno-technicznych oraz zasad działania i obsługi HK416D
• – pracę na broni, prowadzenie ognia w miejscu, oraz w marszu indywidualnie jak i w ramach sekcji w różnych formacjach.

Diabeł tkwi w szczegółach Dlatego każdy trening strzelecki bierze na cel inny z detali ważnych przy prowadzeniu efektywnego i celnego ognia. Tym razem nacisk kładziony był na poprawne naciskanie języka spustowego.
Wieczorem, również w piątek, odbył się pierwszy trening musztry członków naszego stowarzyszenia. Podczas tych zajęć I,II i III Drużyna ćwiczyła podstawy musztry indywidualnej oraz zespołowej w zakresie:

• – wykonywania zwrotów w miejscu,
• – wstępowania i występowania z szyku
• – oddawania honorów
• – poruszania się pododdziałem w kolumnie dwójkowej i czwórkowej

Relację z sobotniego marszu kondycyjnego zdamy już niedługo
Do zobaczenia