ZIMOWISKO SZKOLENIOWO KONDYCYJNE

Na teren Ośrodka Szkolenia Kadr Stowarzyszenia dotarliśmy na kolację. Po kolacji zostaliśmy przydzieleni do drużyn i zakwaterowani w pokojach.
Następnie Prezes Stowarzyszenia omówił regulamin, a także szczegółowy plan dnia.

Pierwszego dnia przeprowadziliśmy zajęcia z grupą początkująca jak i osobami przygotowywującymi się do roli młodszych instruktorów naszego stowarzyszenia.

Grupa początkująca szkoliła się z podstaw B.L.O.S oraz postaw strzeleckich, a także poznawała podstawy taktyki. Nasi instruktorzy zapoznawali kadetów z bezpiecznym posługiwaniem się bronią przy użyciu gumowych atrap.

Grupa przygotowująca się do objęcia stanowiska młodszego instruktora zaprezentowała zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Kolejnym punktem zajęc było doskonalenie podstaw samoobrony indywidualnej, walki wręcz oraz odparcia ataku napastnika. Następnie, grupa została zapoznana z podstawami topografii i terenoznawstwa oraz wyznaczaniem kierunków świata bez przyrządów nawigacyjnych.

W kolejnym dniu szkoleniowym grupa początkująca zaczęła dzień szkoleniowy od przyswojenia podstaw taktyki i doskonalenia umiejętności nabytach w dniu wczorajszym

Grupa szkolącą się na instruktorów zapoznała się dziś z tematami takimi jak: działania patrolowe lekkiej piechoty, marsz ubezpieczony oraz zasady funkcjonowania wysuniętego posterunku obserwacyjnego.

Środa była dniem szkolenia.
Najpierw odbyły się zajęcia na punktach nauczania: pierwsza pomoc i ewakuacja rannego z pola walki, pokonywanie terenu różnymi sposobami, rzut granatem, ochrona przed bronią masowego rażenia oraz zajęcia inżynieryjno- saperskie.

Tego dnia wizytę złożyli nam Posłowie na Sejm RP- zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji Obrony Narodowej Pan Paweł Szramka oraz Pan Paweł Kukiz.
Uczestniczyli w zajęciach naszego Stowarzyszenia, obserwowali punkty nauczania. Następnie przeprowadzili krótką rozmowę z instruktorami i z młodzieżą. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Kolejne zajęcia tego dnia to taktyka i maskowanie z wykorzystaniem naturalnych środków dostępnych w lesie.


Czwarty i piąty dzień upłynął pod znakiem wymagających i trudnych zagadnień szkoleniowych. Czwartek rozpoczęliśmy od przyswojenia podstaw czarnej taktyki oraz wybranych zagadnień z zakresu SERE.
Ponadto uczestnicy doskonalili wcześniej nabyte umiejętności.
W piątek zrealizowaliśmy marsz kondycyjny na dystansie 15 km, podczas którego, zgraliśmy wszystkie przećwiczone tematy z wcześniejszych zajęć.

W sobotę 22 lutego, odbył się uroczysty apel, na którym podsumowaliśmy nasze szkolenie. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zimowiska.
Prezes stowarzyszenia dr Piotr Goruk-Górski podziękował kadetom za udział w wyjeździe szkoleniowym i wysokie zaangażowanie.
Po zakończonym apelu rozpoczęliśmy drogę powrotną do domów. Na Dworcu Centralnym w Warszawie, w godzinach wieczornych oficjalnie zakończyliśmy zimowisko