Aktualności

STRONA 2

W terminie 9-14 luty grupa instruktorów S.P.A.P wzięła udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu państwowego na uprawnienia instruktorskie z zakresu narciarstwa zjazdowego. Członkowie Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych „IZER” przeprowadzili szkolenie z zakresu nauki i doskonalenia umiejętności narciarskich w oparciu o bazę Ośrodka Turystycznego HOTTUR w Borowicach koło Karpacza. Była to niezwykła okazja nie tylko do wspólnego szkolenia ale również integracji środowisk naszych Stowarzyszeń i poszerzenia wiedzy na temat Służb Antyterrorystycznych w Polsce i na Świecie.

SZKOLENIE Z NARCIARSTWA ZJADOWEGO

KUTCHERA

W sobotę 1.02 odbyła się uroczystość w rocznicę zamachu na kata Warszawy Franza Kutcherę. Zbrodniarz ten zlikwidowany został 76 lat temu przez oddział specjalny Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

Stowarzyszenie reprezentowali:
Prezes ZG dr. Piotr Goruk-Górski
Z-ca Prezesa ZG kol. Tomasz Dąbrowski
Przewodniczący Kapituły Odznaczeń kol. ppłk Krzysztof Terczyński
Dziękujemy również za obecność Arekowi Łoginowi i 
Patrykowi Blazewiczowi

17 stycznia na zaproszenie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wzięliśmy udział w uroczystości z okazji Wyzwolenia Warszawy na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Kwiaty w imieniu Stowarzyszenia złożyli:
Vice -Prezes ZG Tomasz Dąbrowski, oraz
Przewodniczący GKR Patryk Ślusarski.
Dziękujemy również Adriannie Paradowskiej i Arkowi Łogin za wzięcie udziału w uroczystości.

WYZWOLENIE WARSZAWY

KONFERENCJA OCHRONA GRANIC

We wtorek 14 stycznia braliśmy udział w konferencji naukowej nt. „Ochrona granicy państwowej – współczesne wyzwania i zagrożenia” na terenie Akademia Sztuki Wojennej

Stowarzyszenie reprezentowali: Vice Prezes ZG Tomasz Dąbrowski, Przewodniczący GKR Patryk Ślusarski oraz
Przewodniczący Kapituły Odznaczeń ppłk. Krzysztof Terczyński