Święto Wszystkich Świętych 01.11.2021

Święto Wszystkich Świętych 01.11.2021 Drużyna Rozpoznania SP „Amor Patriae” spędziła na wojskowym cmentarzu- Warszawskich Powązkach.
Chcąc oddać hołd oraz przywrócić pamięć o kpt. Januszu „Kajtku” Kieszczyńskim drużyna wystawiła całodzienne warty honorowe przed rodzinnym grobem Powstańca.
Dbanie o pamięć jest szczególnie ważne dla dowódcy drużyny, z racji na przyjacielską więź jaka łączyła go z kombatantem.
☑ Podczas wystawiania wart, grób odwiedził oraz oddał hołd poprzez zapalenie znicza Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
☑ Inicjatywa drużyny spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem przechodniów, którzy tłumnie gromadzili się pod miejscem spoczynku Powstańca.
☑ Grób kpt. Kieszczyńskiego odwiedziła również rodzina naszego bohatera, która ze wzruszeniem dziękowała za aktywną pamięć o ich wuju.