Pierwszy dzień obozu szkoleniowego-integracyjnego

Pierwszy dzień obozu szkoleniowego-integracyjnego klas pierwszych z Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. Piątek rozpoczęliśmy apelem porannym, na którym kadeci odśpiewali Hymn Polski oraz Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Po apelu udaliśmy się na zajęcia przedobiadowe z musztry indywidualnej i zespołowej.