Uczczenie Pamięci p. kpt. Janusza Kieszczyńskiego.

Minioną sobotę drużyna Rozpoznania SPAP poświęciła uczczeniu pamięci wielkiego Polaka, Powstańca Warszawskiego, działacza politycznego w okresie powojennym, utalentowanego aktora pantomimy – ś. p. kpt. Janusza Kieszczyńskiego.

Drużyna posprzątała grób kapitana, który pochowany jest na wojskowych Powązkach, a następnie wystawiła przy nim wartę honorową z okazji minionego dnia Wszystkich Świętych. Dzięki działaniom drużyny na cmentarzu nawet przechodnie zwracali uwagę na to kto jest pochowany w tym miejscu, zadawali pytania kim był oraz jak toczyła się jego historia. Skłaniali się do zatrzymania oraz refleksji.

Jako, że „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, a staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium” jak mawiał Marszałek Józef Piłsudski, my staramy się pamiętać czynami, a nie tylko pustymi hasłami.