Spotkanie w Stowarzyszeniu ze Starostą Leskim

Delegacja naszego Stowarzyszenia spotkała się ze Starostą leskim Panem mgr Andrzejem Olesiukiem i Wicestarostą Panem mgr inż. Januszem Haftkiem. Na spotkaniu obecna była także Dyrektor leskiego Liceum Pani mgr Anna Ceparska-Babel. Celem spotkania było omówienie wzajemnej współpracy na płaszczyźnie szeroko rozumianej obronności oraz kwestia pomocy Stowarzyszenia w organizacji klas wojskowych w leskim Liceum Ogólnokształcącym. Spotkanie przebiegło w duchu przyjaznej atmosfery. Wspólnie zdecydowano o wzajemnej współpracy, a także wyrażono chęć by rozwijała się ona jak najlepiej dla obu stron. W skład delegacji naszego Stowarzyszenia wchodzili:

  • Prezes dr. Piotr Goruk- Górski,
  • Wiceprezes Tomasz Dąbrowski,
  • Prezes Oddziału Podkarpackiego Małgorzata Grzegorzek
  • Członek Zarządu Głównego Adrian Dąbrowsk