Centralny Zlot Młodzieży ,,Palmiry 2020”

W sobotę obył się 60 centralny zlot młodzieży ,,Palmiry 2020” którego współorganizatorem miało zaszczyt być Nasze Stowarzyszenie.

Dzięki wspólnej pracy z PTTK zlot ten odbył się z zachowaniem wszystkich elementów bezpieczeństwa sanitarnego związanych z sytuacją epidemiczną w Warszawie.

Nasi członkowie pełnili rolę kierowania ruchem drogowym, oraz służby porządkowej, której zadaniami były m in. : eskorta grup pieszych, ceremoniał uroczystości oraz ich przeprowadzenie. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym zlocie.