Wyjazd szkoleniowy z zakresu narciarstwa zjazdowego

Podczas wyjazdu szkoleniowego z zakresu narciarstwa zjazdowego dnia 14 lutego 2020 w Borowicach, Stowarzyszenie Proobronne Amor Patriae zawarło porozumienie ze Stowarzyszeniem Służb Antyterrorystycznych „Izer”. Stowarzyszenia będą współpracować ze sobą w celu : 1. Wychowania Patriotycznego i obronnego młodzieży, 2. upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej; 3. kształtowania pozytywnego wizerunku służb mundurowych; 4. pozyskiwania kandydatów do służby w jednostkach Antyterrorystycznych, Siłach Zbrojnych oraz Wojskach Obrony Terytorialnej 5. wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej środowiska członków Stowarzyszeń 6. upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Stowarzyszeń.